BACK

Ano ang nalalaman natin tungkol sa pagbibigay ng Israel ng mga booster shot sa populasyon nito?

Ano ang nalalaman natin tungkol sa pagbibigay ng Israel ng mga booster shot sa populasyon nito?

This article was published on
August 5, 2021

This explainer is more than 90 days old. Some of the information might be out of date or no longer relevant. Browse our homepage for up to date content or request information about a specific topic from our team of scientists.

This article has been translated from its original language. Please reach out if you have any feedback on the translation.

Wala pang malaking pag-aaral sa ngayon na sumuri sa mga potensyal na side effect ng ikatlong dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech, pero malamang na magkaroon ng mas matitinding karaniwang side effect na kadalasang nangyayari pagkatapos ng ikalawang dosis (hal., sakit ng ulo, pagkapagod, pananakit ng kalamnan, lagnat, pamamaga). Walang katibayan na nagsasaad na magsasanhi ang ikatlong dosis ng pagdami ng kaso ng kanser, atake sa puso, o pagkamatay sa mga nabakunahan. 

Wala pang malaking pag-aaral sa ngayon na sumuri sa mga potensyal na side effect ng ikatlong dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech, pero malamang na magkaroon ng mas matitinding karaniwang side effect na kadalasang nangyayari pagkatapos ng ikalawang dosis (hal., sakit ng ulo, pagkapagod, pananakit ng kalamnan, lagnat, pamamaga). Walang katibayan na nagsasaad na magsasanhi ang ikatlong dosis ng pagdami ng kaso ng kanser, atake sa puso, o pagkamatay sa mga nabakunahan. 

Publication

What our experts say

Dumami kamakailan ang mga kaso ng COVID-19 sa Israel, at pangunahing dahilan nito ang pagpasok ng delta variant sa bansa sa pamamagitan ng mga bumibiyahe mula sa ibang bansa. Partikular na inaalala ng mga opisyal ng pamahalaan ang pagdami ng mga kaso. Marami sa mga bagong kaso ang mga nakatanggap na ng dalawang dosis ng bakuna. 

Ayon sa kamakailang datos na hindi pa nasusuri ng mga kapwa eksperto na inilabas ng pamahalaan ng Israel, may makabuluhang pagbaba ng proteksyon para sa mga ganap nang nabakunahang tao laban sa: 

a) impeksyong dulot ng SARS-CoV-2 (naging 39% mula 75%)  b) COVID-19 na may sintomas (naging 41% mula 79%) 

Pangunahing dahilan nito ang paglabas ng mas nakakahawang delta variant. Gayunpaman, walang makabuluhang pagbaba sa proteksyon laban sa malubhang COVID-19 na nangangailangan ng pagkakaospital. Kinakailangang imbestigahan pa ang paunang datos na ito. 

Mas madaling kumalat ang delta variant (mas madali nang ~50%) kumpara sa mga naunang strain. Kasabay ng pagluwag kamakailan ng mga pamproteksyong hakbang tulad ng utos na magsuot ng mask kapag nasa loob, malamang na nakadagdag ito sa mga bagong kaso, lalo na sa mga breakthrough case sa mga taong ganap nang nabakunahan. 

Noong Hulyo, nagbigay ang pamahalaan ng Israel ng ikatlong dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech sa mga taong may mahinang immune system. Nagbibigay na ngayon ang pamahalaan ng ikatlong dosis sa mga taong mahigit 60 taong gulang. Batay ang desisyong ito sa datos na unang sinuri ng Pfizer-BioNTech sa mga ikatlong yugto na pagsubok para sa bakuna. Ayon sa datos, maaaring bumaba ang proteksyon laban sa impeksyong may sintomas humigit-kumulang apat hanggang anim na buwan pagkatapos matanggap ang ikalawang dosis. Kukumpirmahin pa ito sa datos sa labas ng pag-aaral, dahil nauna ang klinikal na pagsubok kaysa sa paglabas ng delta variant.

Wala pang malaking pag-aaral sa ngayon na sumuri sa mga potensyal na side effect ng ikatlong dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech, pero malamang na magkaroon ng mas matitinding karaniwang side effect na kadalasang nangyayari pagkatapos ng ikalawang dosis (hal., sakit ng ulo, pagkapagod, pananakit ng kalamnan, lagnat, pamamaga). Walang katibayan na nagsasaad na magsasanhi ang ikatlong dosis ng pagdami ng kaso ng kanser, atake sa puso, o pagkamatay sa mga nabakunahan. 

Kumpiyansa pa rin ang CDC at FDA sa United States na sapat na ang dalawang dosis sa ngayon, at nakatuon ang mga ito sa pagbabakuna sa mas maraming tao ng dalawang dosis. Kasalukuyan ding sinusuri ng mga ito ang pangangailangan para sa ikatlong dosis sa mga tao sa US.

Sa pangkalahatan, naniniwala ang mga eksperto na mapapalala lang ng pagsusulong para sa ikatlong dosis sa mas mayayamang bansa kung saan marami nang nabakunahan ang pagkakaiba ng sitwasyon sa pagbabakuna para sa COVID-19 sa iba’t ibang panig ng mundo. 

Dumami kamakailan ang mga kaso ng COVID-19 sa Israel, at pangunahing dahilan nito ang pagpasok ng delta variant sa bansa sa pamamagitan ng mga bumibiyahe mula sa ibang bansa. Partikular na inaalala ng mga opisyal ng pamahalaan ang pagdami ng mga kaso. Marami sa mga bagong kaso ang mga nakatanggap na ng dalawang dosis ng bakuna. 

Ayon sa kamakailang datos na hindi pa nasusuri ng mga kapwa eksperto na inilabas ng pamahalaan ng Israel, may makabuluhang pagbaba ng proteksyon para sa mga ganap nang nabakunahang tao laban sa: 

a) impeksyong dulot ng SARS-CoV-2 (naging 39% mula 75%)  b) COVID-19 na may sintomas (naging 41% mula 79%) 

Pangunahing dahilan nito ang paglabas ng mas nakakahawang delta variant. Gayunpaman, walang makabuluhang pagbaba sa proteksyon laban sa malubhang COVID-19 na nangangailangan ng pagkakaospital. Kinakailangang imbestigahan pa ang paunang datos na ito. 

Mas madaling kumalat ang delta variant (mas madali nang ~50%) kumpara sa mga naunang strain. Kasabay ng pagluwag kamakailan ng mga pamproteksyong hakbang tulad ng utos na magsuot ng mask kapag nasa loob, malamang na nakadagdag ito sa mga bagong kaso, lalo na sa mga breakthrough case sa mga taong ganap nang nabakunahan. 

Noong Hulyo, nagbigay ang pamahalaan ng Israel ng ikatlong dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech sa mga taong may mahinang immune system. Nagbibigay na ngayon ang pamahalaan ng ikatlong dosis sa mga taong mahigit 60 taong gulang. Batay ang desisyong ito sa datos na unang sinuri ng Pfizer-BioNTech sa mga ikatlong yugto na pagsubok para sa bakuna. Ayon sa datos, maaaring bumaba ang proteksyon laban sa impeksyong may sintomas humigit-kumulang apat hanggang anim na buwan pagkatapos matanggap ang ikalawang dosis. Kukumpirmahin pa ito sa datos sa labas ng pag-aaral, dahil nauna ang klinikal na pagsubok kaysa sa paglabas ng delta variant.

Wala pang malaking pag-aaral sa ngayon na sumuri sa mga potensyal na side effect ng ikatlong dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech, pero malamang na magkaroon ng mas matitinding karaniwang side effect na kadalasang nangyayari pagkatapos ng ikalawang dosis (hal., sakit ng ulo, pagkapagod, pananakit ng kalamnan, lagnat, pamamaga). Walang katibayan na nagsasaad na magsasanhi ang ikatlong dosis ng pagdami ng kaso ng kanser, atake sa puso, o pagkamatay sa mga nabakunahan. 

Kumpiyansa pa rin ang CDC at FDA sa United States na sapat na ang dalawang dosis sa ngayon, at nakatuon ang mga ito sa pagbabakuna sa mas maraming tao ng dalawang dosis. Kasalukuyan ding sinusuri ng mga ito ang pangangailangan para sa ikatlong dosis sa mga tao sa US.

Sa pangkalahatan, naniniwala ang mga eksperto na mapapalala lang ng pagsusulong para sa ikatlong dosis sa mas mayayamang bansa kung saan marami nang nabakunahan ang pagkakaiba ng sitwasyon sa pagbabakuna para sa COVID-19 sa iba’t ibang panig ng mundo. 

Context and background

Dahil sa kamakailang pagdami ng mga kaso na nauugnay sa paglaganap ng delta variant ng SARS-CoV-2 sa Israel, nagbago ang patakaran ng pamahalaan kaugnay ng ikatlong dosis ng bakunang may mRNA ng Pfizer-BioNTech sa ilang partikular na grupo ng mga tao na maaaring mas madaling magkasakit. 

Nasabay ang desisyong ito na mag-alok ng booster na dosis sa mga grupo ng mga tao na maaaring mas madaling magkasakit sa paglabas ng mga viral na video na nagpapahayag na magdudulot ng malulubhang side effect ang ikatlong dosis, kabilang na ang mas malaking posibilidad na magkaroon ng kanser, atake sa puso, at kamatayan. 

Dahil sa kamakailang pagdami ng mga kaso na nauugnay sa paglaganap ng delta variant ng SARS-CoV-2 sa Israel, nagbago ang patakaran ng pamahalaan kaugnay ng ikatlong dosis ng bakunang may mRNA ng Pfizer-BioNTech sa ilang partikular na grupo ng mga tao na maaaring mas madaling magkasakit. 

Nasabay ang desisyong ito na mag-alok ng booster na dosis sa mga grupo ng mga tao na maaaring mas madaling magkasakit sa paglabas ng mga viral na video na nagpapahayag na magdudulot ng malulubhang side effect ang ikatlong dosis, kabilang na ang mas malaking posibilidad na magkaroon ng kanser, atake sa puso, at kamatayan. 

Resources

 1. Nahawa ang Ilang Bakunadong Adult Dahil sa Paglaganap ng Delta Variant sa Israel (WSJ)
 2. Hindi Gaanong Mabisa ang Bakuna para sa COVID-19 ng Pfizer laban sa mga Impeksyon ng Delta pero Napipigilan pa rin Nito ang Malubhang Karamdaman, Ayon sa Pag-aaral sa Israel (WSJ)
 3. Datos ng Bisa ng Bakuna sa Israel, Hulyo 2021 (Government of Israel)
 4. Tungkol sa Delta Variant (Yale Medicine)
 5. Bisa ng bakunang Pfizer-BioNTech sa Israel (The Lancet)
 6. Napipigilan ng mga bakuna para sa COVID-19 ang paglaganap ng virus – pero hindi matukoy ang Delta (Nature)
 7. Pagkatapos ng Panibagong Paglaganap ng COVID-19, Naglunsad ang Israel ng Ikatlong Dosis ng Bakuna (VOA)
 8. Ayon sa mga opisyal sa kalusugan sa US, puwedeng maging mas malubha ang mga side effect ng mga booster para sa COVID-19 (Reuters)
 9. Buod at Kaligtasan ng Bakuna para sa COVID-19 ng Pfizer-BioNTech (CDC)
 10. Mga Posibleng Side Effect Pagkatapos Magpabakuna para sa COVID-19 (CDC)
 1. Nahawa ang Ilang Bakunadong Adult Dahil sa Paglaganap ng Delta Variant sa Israel (WSJ)
 2. Hindi Gaanong Mabisa ang Bakuna para sa COVID-19 ng Pfizer laban sa mga Impeksyon ng Delta pero Napipigilan pa rin Nito ang Malubhang Karamdaman, Ayon sa Pag-aaral sa Israel (WSJ)
 3. Datos ng Bisa ng Bakuna sa Israel, Hulyo 2021 (Government of Israel)
 4. Tungkol sa Delta Variant (Yale Medicine)
 5. Bisa ng bakunang Pfizer-BioNTech sa Israel (The Lancet)
 6. Napipigilan ng mga bakuna para sa COVID-19 ang paglaganap ng virus – pero hindi matukoy ang Delta (Nature)
 7. Pagkatapos ng Panibagong Paglaganap ng COVID-19, Naglunsad ang Israel ng Ikatlong Dosis ng Bakuna (VOA)
 8. Ayon sa mga opisyal sa kalusugan sa US, puwedeng maging mas malubha ang mga side effect ng mga booster para sa COVID-19 (Reuters)
 9. Buod at Kaligtasan ng Bakuna para sa COVID-19 ng Pfizer-BioNTech (CDC)
 10. Mga Posibleng Side Effect Pagkatapos Magpabakuna para sa COVID-19 (CDC)

Media briefing

Media Release

Expert Comments: 

No items found.

Q&A

No items found.