BACK

Bakit bumababa ang bilang ng mga nagpapabakuna kada araw sa US?

Bakit bumababa ang bilang ng mga nagpapabakuna kada araw sa US?

This article was published on
August 24, 2021

This explainer is more than 90 days old. Some of the information might be out of date or no longer relevant. Browse our homepage for up to date content or request information about a specific topic from our team of scientists.

This article has been translated from its original language. Please reach out if you have any feedback on the translation.

Hindi malinaw kung paano nakakaapekto sa pagbaba ng bilang ng mga nagpapabakuna kada araw ang mga salik na tulad ng pag-aalangan sa pagpapabakuna at mga balita tungkol sa mga side effect ng bakuna. Maiuugnay natin ang pagbaba ng bilang ng mga taong nagpapabakuna sa kombinasyon ng iba’t ibang bagay. 

Hindi malinaw kung paano nakakaapekto sa pagbaba ng bilang ng mga nagpapabakuna kada araw ang mga salik na tulad ng pag-aalangan sa pagpapabakuna at mga balita tungkol sa mga side effect ng bakuna. Maiuugnay natin ang pagbaba ng bilang ng mga taong nagpapabakuna sa kombinasyon ng iba’t ibang bagay. 

Publication

What our experts say

Bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna sa United States mula Abril hanggang Hulyo 2021. Tumataas na ulit ito ngayon, ayon sa mga average sa loob ng pitong araw na iniuulat ng Centers for Disease Control and Prevention.

Ayon sa Chief Medical Advisor na si Dr. Anthony Fauci, posibleng patuloy na dumami ang bilang ng mga nagpapabakuna sa bansa dahil sa kamakailang ganap na pag-apruba ng Food and Drug Administration sa bakuna para sa COVID-19 na Pfizer-BioNTech. Naaayon ito sa mga resulta ng survey na iniulat ng Kaiser Family Foundation noong Hunyo na nagsasaad na halos kalahati ng mga hindi bakunadong respondent ang nagsabing pag-iisipan nilang magpabakuna kapag ganap nang naaprubahan ang bakuna. Gayunpaman, puwedeng nakaapekto rin ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa mga estadong may mas maliit na grupo ng mga nabakunahan. Pinakakapansin-pansin din marahil ang pagdami ng bilang ng mga nagpapabakuna sa US sa mga estado kung saan pinakakaunti ang mga nabakunahang American at pinakamarami ang mga kaso ng COVID-19. Sa kabila ng mga pagtaas na ito, wala pa rin sa sangkapat ng bilang ng mga nagpapabakuna noong kalagitnaan ng Abril 2021 ang bilang ng mga nagpapabakuna. 

Hindi malinaw kung paano nakakaapekto sa pagbaba ng bilang ng mga nagpapabakuna kada araw ang mga salik na tulad ng pag-aalangan sa pagpapabakuna at mga balita tungkol sa mga side effect ng bakuna. Maiuugnay natin ang pagbaba ng bilang ng mga taong nagpapabakuna sa kombinasyon ng iba’t ibang bagay. 

Bagama’t napatunayang ligtas at epektibo ang mga bakuna para sa COVID-19 sa karamihan ng pagkakataon, maaaring nakakaapekto sa pagbagal ng pagpapabakuna sa United States ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng bakuna, maling hinala tungkol sa bisa ng mga ito, at iba pang uri ng maling impormasyon. Sa isang survey ng Kaiser Family Foundation, 32 porsyento ng mga adult na tumugon ang nagsabing mas gusto nilang maghintay bago magpabakuna. 

Ngayon, patuloy na tumataas ang average kada araw ng mga American na nagpapabakuna sa loob ng nakalipas na apat na linggo, at doble ang bilang kada araw sa mga estadong may pinakamaraming naiuulat na kaso ng COVID-19. 

Inirerekomenda ng mga eksperto ang pagpapabakuna para sa mga taong kwalipikadong mabakunahan, at makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagiging kwalipikado mo ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna sa United States mula Abril hanggang Hulyo 2021. Tumataas na ulit ito ngayon, ayon sa mga average sa loob ng pitong araw na iniuulat ng Centers for Disease Control and Prevention.

Ayon sa Chief Medical Advisor na si Dr. Anthony Fauci, posibleng patuloy na dumami ang bilang ng mga nagpapabakuna sa bansa dahil sa kamakailang ganap na pag-apruba ng Food and Drug Administration sa bakuna para sa COVID-19 na Pfizer-BioNTech. Naaayon ito sa mga resulta ng survey na iniulat ng Kaiser Family Foundation noong Hunyo na nagsasaad na halos kalahati ng mga hindi bakunadong respondent ang nagsabing pag-iisipan nilang magpabakuna kapag ganap nang naaprubahan ang bakuna. Gayunpaman, puwedeng nakaapekto rin ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa mga estadong may mas maliit na grupo ng mga nabakunahan. Pinakakapansin-pansin din marahil ang pagdami ng bilang ng mga nagpapabakuna sa US sa mga estado kung saan pinakakaunti ang mga nabakunahang American at pinakamarami ang mga kaso ng COVID-19. Sa kabila ng mga pagtaas na ito, wala pa rin sa sangkapat ng bilang ng mga nagpapabakuna noong kalagitnaan ng Abril 2021 ang bilang ng mga nagpapabakuna. 

Hindi malinaw kung paano nakakaapekto sa pagbaba ng bilang ng mga nagpapabakuna kada araw ang mga salik na tulad ng pag-aalangan sa pagpapabakuna at mga balita tungkol sa mga side effect ng bakuna. Maiuugnay natin ang pagbaba ng bilang ng mga taong nagpapabakuna sa kombinasyon ng iba’t ibang bagay. 

Bagama’t napatunayang ligtas at epektibo ang mga bakuna para sa COVID-19 sa karamihan ng pagkakataon, maaaring nakakaapekto sa pagbagal ng pagpapabakuna sa United States ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng bakuna, maling hinala tungkol sa bisa ng mga ito, at iba pang uri ng maling impormasyon. Sa isang survey ng Kaiser Family Foundation, 32 porsyento ng mga adult na tumugon ang nagsabing mas gusto nilang maghintay bago magpabakuna. 

Ngayon, patuloy na tumataas ang average kada araw ng mga American na nagpapabakuna sa loob ng nakalipas na apat na linggo, at doble ang bilang kada araw sa mga estadong may pinakamaraming naiuulat na kaso ng COVID-19. 

Inirerekomenda ng mga eksperto ang pagpapabakuna para sa mga taong kwalipikadong mabakunahan, at makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagiging kwalipikado mo ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Context and background

Kasalukuyang puwedeng tumanggap ng mga bakuna para sa COVID-19 sa United States ang mga bata at adult na 12 taong gulang pataas. Naitala sa petsang Agosto 19, 2021 na 71.1 porsyento ng mga American (12 taong gulang pataas) ang nabakunahan na nang kahit bahagya lang laban sa COVID-19. Inirerekomenda na ngayon ng Centers for Disease Control and Prevention ang karagdagang dosis na booster para sa mga bakunang awtorisado sa United States. Nakatakdang simulan ang mga booster ngayong taglagas, sa pagsisikap ng administrasyong Biden na makontrol ang paglaganap ng virus at mapanatili ang umiiral nang immunity sa buong bansa. Inaalala na kung mas maraming tao ang hindi magpapabakuna para mapigilan ang COVID-19, patuloy na kakalat at maipapasa sa mga tao ang virus. Kapag nangyari iyon, puwedeng mapuno ang mga ospital na magiging dahilan para hindi matanggap ng mga tao ang pangangalagang kailangan nila. Naranasan sa maraming bansa, kasama ang US, ang pagkaubos ng higaan o respirator (ventilator) sa mga ospital na ginagamit para sa panggagamot sa mga pasyente. 

Mahalaga ang mga darating na buwan. Kapag dumami pa ang mga taong may COVID-19, lalaki ang posibilidad na patuloy na magkaroon ang virus ng mga mas mapanganib na anyo (o variant). Kabaligtaran nito, kapag dumami ang nabakunahan, puwedeng magkaroon ng sapat na proteksyon sa buong United States, na magbibigay-daan para medyo makabalik sa dati nang ligtas ang mga American, tulad ng pagpunta sa mga sinehan at restawran. 

Lohikal na layunin ngayon ang pantay-pantay at patas na pagpaparami sa mga bakunado sa populasyon upang mapatibay ang proteksyon laban sa COVID-19 sa bansa sa kabuuan.

Kasalukuyang puwedeng tumanggap ng mga bakuna para sa COVID-19 sa United States ang mga bata at adult na 12 taong gulang pataas. Naitala sa petsang Agosto 19, 2021 na 71.1 porsyento ng mga American (12 taong gulang pataas) ang nabakunahan na nang kahit bahagya lang laban sa COVID-19. Inirerekomenda na ngayon ng Centers for Disease Control and Prevention ang karagdagang dosis na booster para sa mga bakunang awtorisado sa United States. Nakatakdang simulan ang mga booster ngayong taglagas, sa pagsisikap ng administrasyong Biden na makontrol ang paglaganap ng virus at mapanatili ang umiiral nang immunity sa buong bansa. Inaalala na kung mas maraming tao ang hindi magpapabakuna para mapigilan ang COVID-19, patuloy na kakalat at maipapasa sa mga tao ang virus. Kapag nangyari iyon, puwedeng mapuno ang mga ospital na magiging dahilan para hindi matanggap ng mga tao ang pangangalagang kailangan nila. Naranasan sa maraming bansa, kasama ang US, ang pagkaubos ng higaan o respirator (ventilator) sa mga ospital na ginagamit para sa panggagamot sa mga pasyente. 

Mahalaga ang mga darating na buwan. Kapag dumami pa ang mga taong may COVID-19, lalaki ang posibilidad na patuloy na magkaroon ang virus ng mga mas mapanganib na anyo (o variant). Kabaligtaran nito, kapag dumami ang nabakunahan, puwedeng magkaroon ng sapat na proteksyon sa buong United States, na magbibigay-daan para medyo makabalik sa dati nang ligtas ang mga American, tulad ng pagpunta sa mga sinehan at restawran. 

Lohikal na layunin ngayon ang pantay-pantay at patas na pagpaparami sa mga bakunado sa populasyon upang mapatibay ang proteksyon laban sa COVID-19 sa bansa sa kabuuan.

Resources

 1. COVID-19: Magsasara ang Ilang Lugar para sa Pagbabakuna sa US Dahil sa Pagbaba ng Demand (The New York Times)
 2. Alamin ang Katayuan ng Pagbabakuna sa Iyong County at Estado (The New York Times)
 3. Ayon kay Fauci, Puwedeng Bumalik sa Dati ang US Pagsapit ng Tagsibol ng 2022 — Kung Darami ang Magpapabakuna (Forbes)
 4. Naabot ng US ang 70 porsyentong target sa pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa mga adult tinatayang isang buwan pagkalipas ng layunin ni Biden (CNBC)
 5. Sino ang mga Hindi Bakunado sa America? Walang Iisang Sagot. (The New York Times)
 6. Hindi Malamang na Magkaroon ng ‘Herd Immunity’ sa US sa Tingin ng mga Eksperto Ngayon (The New York Times)
 7. Naitala ang pinakamabilis na pagbabakuna sa US makalipas ang ilang linggo (CNN)
 8. Naitala ang Pinakamaraming Pagbabakuna Kada Araw Makalipas ang Isang Buwan ayon sa White House—Mga Estadong may Pinakamaraming Kaso ng COVID-19 ang Nangunguna (Forbes)
 9. Bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna laban sa COVID-19 sa US sa wala pang 1 milyon kada araw (Center for Infectious Disease Research and Policy)
 10. Lingguhang Pagsusuri sa Tracker ng Datos kaugnay ng COVID-19 (Centers for Disease Control and Prevention)
 11. Pinagsamang Pahayag ng mga Eksperto sa Kalusugan ng Publiko at Medikal na Eksperto ng HHS tungkol sa mga Booster Shot para sa COVID-19 (Centers for Disease Control and Prevention)
 12. Pag-aalangan sa pagpapabakuna: Hindi lang basta pandemya (Harvard University, Science in the News)
 13. Mahihikayat ba ang mga Tao na Magpabakuna ng Ganap na Pag-apruba ng FDA sa Pfizer? Ganito ang Isinasaad ng Botohan (Forbes)
 1. COVID-19: Magsasara ang Ilang Lugar para sa Pagbabakuna sa US Dahil sa Pagbaba ng Demand (The New York Times)
 2. Alamin ang Katayuan ng Pagbabakuna sa Iyong County at Estado (The New York Times)
 3. Ayon kay Fauci, Puwedeng Bumalik sa Dati ang US Pagsapit ng Tagsibol ng 2022 — Kung Darami ang Magpapabakuna (Forbes)
 4. Naabot ng US ang 70 porsyentong target sa pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa mga adult tinatayang isang buwan pagkalipas ng layunin ni Biden (CNBC)
 5. Sino ang mga Hindi Bakunado sa America? Walang Iisang Sagot. (The New York Times)
 6. Hindi Malamang na Magkaroon ng ‘Herd Immunity’ sa US sa Tingin ng mga Eksperto Ngayon (The New York Times)
 7. Naitala ang pinakamabilis na pagbabakuna sa US makalipas ang ilang linggo (CNN)
 8. Naitala ang Pinakamaraming Pagbabakuna Kada Araw Makalipas ang Isang Buwan ayon sa White House—Mga Estadong may Pinakamaraming Kaso ng COVID-19 ang Nangunguna (Forbes)
 9. Bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna laban sa COVID-19 sa US sa wala pang 1 milyon kada araw (Center for Infectious Disease Research and Policy)
 10. Lingguhang Pagsusuri sa Tracker ng Datos kaugnay ng COVID-19 (Centers for Disease Control and Prevention)
 11. Pinagsamang Pahayag ng mga Eksperto sa Kalusugan ng Publiko at Medikal na Eksperto ng HHS tungkol sa mga Booster Shot para sa COVID-19 (Centers for Disease Control and Prevention)
 12. Pag-aalangan sa pagpapabakuna: Hindi lang basta pandemya (Harvard University, Science in the News)
 13. Mahihikayat ba ang mga Tao na Magpabakuna ng Ganap na Pag-apruba ng FDA sa Pfizer? Ganito ang Isinasaad ng Botohan (Forbes)

Media briefing

Media Release

Expert Comments: 

No items found.

Q&A

No items found.