BACK

Nakakapagbigay ba ng proteksyon laban sa COVID-19 ang pagkakatanggap ng bakunang BCG?

Nakakapagbigay ba ng proteksyon laban sa COVID-19 ang pagkakatanggap ng bakunang BCG?

This article was published on
May 12, 2020

This explainer is more than 90 days old. Some of the information might be out of date or no longer relevant. Browse our homepage for up to date content or request information about a specific topic from our team of scientists.

This article has been translated from its original language. Please reach out if you have any feedback on the translation.

Inaalam sa maraming pag-aaral ang kaugnayan ng mga patakaran sa pagbabakuna ng BCG at ng medyo mas mababang bilang ng kaso at kamatayang dulot ng COVID-19 sa mga bansang iyon. Hindi sinusuportahan sa mga kamakailang pag-aaral na inilathala ang ideya na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 sa pagtanda ang pagkakatanggap ng bakunang BCG habang bata pa. Naglathala ang World Health Organization (WHO) ng pahayag tungkol sa paksang ito na nagsasaad na dahil walang katibayan, hindi inirerekomenda ng WHO ang pagbabakuna ng BCG para maiwasan ang COVID-19. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences (US), pagkatapos nilang isaalang-alang ang mga pagkakaiba sa mga elementong tulad ng kita, distribusyon ng edad, at access sa mga serbisyong pangkalusugan, mas mababa ang pinakamatataas na mortality rate na dahil sa COVID-19 ng mga bansang may mas matataas na porsyento ng nabakunahan ng BCG. Gayunpaman, kahit na may kaugnayan ang pagbabakuna ng BCG at ang bawas na kalubhaan ng COVID-19 na naobserbahan sa pag-aaral hinggil sa epidemya na ito, hindi nangangahulugang may sapat na katibayan para ituring na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa malubhang COVID-19 ang pagbabakuna ng BCG. May higit pang pag-aaral na isinasagawa. Naglagay ng bagong impormasyon sa entry na ito noong Hulyo 11, 2020

Inaalam sa maraming pag-aaral ang kaugnayan ng mga patakaran sa pagbabakuna ng BCG at ng medyo mas mababang bilang ng kaso at kamatayang dulot ng COVID-19 sa mga bansang iyon. Hindi sinusuportahan sa mga kamakailang pag-aaral na inilathala ang ideya na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 sa pagtanda ang pagkakatanggap ng bakunang BCG habang bata pa. Naglathala ang World Health Organization (WHO) ng pahayag tungkol sa paksang ito na nagsasaad na dahil walang katibayan, hindi inirerekomenda ng WHO ang pagbabakuna ng BCG para maiwasan ang COVID-19. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences (US), pagkatapos nilang isaalang-alang ang mga pagkakaiba sa mga elementong tulad ng kita, distribusyon ng edad, at access sa mga serbisyong pangkalusugan, mas mababa ang pinakamatataas na mortality rate na dahil sa COVID-19 ng mga bansang may mas matataas na porsyento ng nabakunahan ng BCG. Gayunpaman, kahit na may kaugnayan ang pagbabakuna ng BCG at ang bawas na kalubhaan ng COVID-19 na naobserbahan sa pag-aaral hinggil sa epidemya na ito, hindi nangangahulugang may sapat na katibayan para ituring na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa malubhang COVID-19 ang pagbabakuna ng BCG. May higit pang pag-aaral na isinasagawa. Naglagay ng bagong impormasyon sa entry na ito noong Hulyo 11, 2020

Publication

What our experts say

Inaalam sa maraming pag-aaral ang kaugnayan ng mga patakaran sa pagbabakuna ng BCG at ng medyo mas mababang bilang ng kaso at kamatayang dulot ng COVID-19 sa mga bansang iyon. Hindi sinusuportahan sa mga kamakailang pag-aaral na inilathala ang ideya na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 sa pagtanda ang pagkakatanggap ng bakunang BCG habang bata pa. Naglathala ang World Health Organization (WHO) ng pahayag tungkol sa paksang ito na nagsasaad na dahil walang katibayan, hindi inirerekomenda ng WHO ang pagbabakuna ng BCG para maiwasan ang COVID-19.

Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences (US), pagkatapos nilang isaalang-alang ang mga pagkakaiba sa mga elementong tulad ng kita, distribusyon ng edad, at access sa mga serbisyong pangkalusugan, mas mababa ang pinakamatataas na mortality rate na dahil sa COVID-19 ng mga bansang may mas matataas na porsyento ng nabakunahan ng BCG. Gayunpaman, kahit na may kaugnayan ang pagbabakuna ng BCG at ang bawas na kalubhaan ng COVID-19 na naobserbahan sa pag-aaral hinggil sa epidemya na ito, hindi nangangahulugang may sapat na katibayan para ituring na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa malubhang COVID-19 ang pagbabakuna ng BCG. May higit pang pag-aaral na isinasagawa.

Naglagay ng bagong impormasyon sa entry na ito noong Hulyo 11, 2020

Inaalam sa maraming pag-aaral ang kaugnayan ng mga patakaran sa pagbabakuna ng BCG at ng medyo mas mababang bilang ng kaso at kamatayang dulot ng COVID-19 sa mga bansang iyon. Hindi sinusuportahan sa mga kamakailang pag-aaral na inilathala ang ideya na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 sa pagtanda ang pagkakatanggap ng bakunang BCG habang bata pa. Naglathala ang World Health Organization (WHO) ng pahayag tungkol sa paksang ito na nagsasaad na dahil walang katibayan, hindi inirerekomenda ng WHO ang pagbabakuna ng BCG para maiwasan ang COVID-19.

Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences (US), pagkatapos nilang isaalang-alang ang mga pagkakaiba sa mga elementong tulad ng kita, distribusyon ng edad, at access sa mga serbisyong pangkalusugan, mas mababa ang pinakamatataas na mortality rate na dahil sa COVID-19 ng mga bansang may mas matataas na porsyento ng nabakunahan ng BCG. Gayunpaman, kahit na may kaugnayan ang pagbabakuna ng BCG at ang bawas na kalubhaan ng COVID-19 na naobserbahan sa pag-aaral hinggil sa epidemya na ito, hindi nangangahulugang may sapat na katibayan para ituring na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa malubhang COVID-19 ang pagbabakuna ng BCG. May higit pang pag-aaral na isinasagawa.

Naglagay ng bagong impormasyon sa entry na ito noong Hulyo 11, 2020

Context and background

Ang bakunang BGC, o bakunang bacille Calmette-Guerin, ay isang bakuna para sa sakit na tuberculosis (TB). Ginagamit ang bakunang ito sa maraming bansa kung saan maraming may tuberculosis upang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Habang sinusubukang unawain ng mga mananaliksik sa kalusugan ng publiko ang mababang bilang ng kaso at kamatayan na dulot ng COVID-19 sa Sub-Saharan Africa at ilang bahagi ng Southeast Asia, nagkaroon ng mga hinuha tungkol sa kakayahan ng bakunang BCG na makapagbigay ng proteksyon laban sa coronavirus dahil sa kaugnayan ng mga bansa kung saan malawakang ginagamit ang bakunang BCG at ng mababang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na nauulat sa mga bansang iyon. Hindi sinusuportahan ng mga kamakailang pag-aaral na inilathala tungkol sa paksang ito ang ideya na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 sa pagtanda ang pagkakatanggap ng bakunang BCG habang bata pa. May higit pang pag-aaral na isinasagawa dahil hindi pa malinaw kung paano ang nagiging interaksyon ng bakunang BCG sa virus na nagsasanhi ng COVID-19.

Ang bakunang BGC, o bakunang bacille Calmette-Guerin, ay isang bakuna para sa sakit na tuberculosis (TB). Ginagamit ang bakunang ito sa maraming bansa kung saan maraming may tuberculosis upang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Habang sinusubukang unawain ng mga mananaliksik sa kalusugan ng publiko ang mababang bilang ng kaso at kamatayan na dulot ng COVID-19 sa Sub-Saharan Africa at ilang bahagi ng Southeast Asia, nagkaroon ng mga hinuha tungkol sa kakayahan ng bakunang BCG na makapagbigay ng proteksyon laban sa coronavirus dahil sa kaugnayan ng mga bansa kung saan malawakang ginagamit ang bakunang BCG at ng mababang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na nauulat sa mga bansang iyon. Hindi sinusuportahan ng mga kamakailang pag-aaral na inilathala tungkol sa paksang ito ang ideya na nakakapagbigay ng proteksyon laban sa COVID-19 sa pagtanda ang pagkakatanggap ng bakunang BCG habang bata pa. May higit pang pag-aaral na isinasagawa dahil hindi pa malinaw kung paano ang nagiging interaksyon ng bakunang BCG sa virus na nagsasanhi ng COVID-19.

Resources

  1. Porsyento ng Nahawahan ng SARS-CoV-2 sa mga Kabataang Adult na Nabakunahan at Hindi Nabakunahan ng BCG (JAMA)
  2. Pagbabakuna ng Bacille Calmette-Guérin (BCG) at COVID-19 (WHO)
  3. Proteksyon ng bakunang BCG laban sa malubhang sakit na dulot ng coronavirus 2019 (COVID-19) (PNAS)
  1. Porsyento ng Nahawahan ng SARS-CoV-2 sa mga Kabataang Adult na Nabakunahan at Hindi Nabakunahan ng BCG (JAMA)
  2. Pagbabakuna ng Bacille Calmette-Guérin (BCG) at COVID-19 (WHO)
  3. Proteksyon ng bakunang BCG laban sa malubhang sakit na dulot ng coronavirus 2019 (COVID-19) (PNAS)

Media briefing

Media Release

Expert Comments: 

No items found.

Q&A

No items found.